Informácie k doprave

Informácie k doprave


Informácie na dovolenke

a) autobusová doprava
Pretože celkový dojem Vašej dovolenky nepochybne ovplyvní kvalita autobusovej dopravy, venovali sme v príprave sezóny zvýšenú pozornosť výberu zmluvných dopravcov. Do pobytových miest v Chorvátsku a Taliansku je spravidla zabezpečovaná pravidelná kyvadlová doprava, tzn. rozváža klientov do pobytových miest. Počet pobytových miest a termínov je pomerne vysoký, nie do všetkých stredísk a vo všetkých termínoch je možné cestovať priamo, tzn. autobus rozváža klientov do viacerých pobytových miest a ubytovacích kapacít.
Pre pobyty v Chorvátsku a Taliansku je hlavným odjezdovým miestom Brno. K doprave "z" a "do" iných odchodových miest organizujeme pre našich klientov tzv zvozy. Presné odchodové miesta zo SR nájdete v katalógu Jadran 2016 na str. 9 alebo na webe v sekcii Klientský servis - svozové trasy. Pri svozem môže byť použitý podľa počtu klientov aj iný dopravný prostriedok ako autobus, napríklad mikrobus (pri menšom počte klientov ako osem si CK vyhradzuje právo zabezpečiť odvoz autom, linkovým autobusom, vlakom atď). Počítajte preto prosím s možnosťou prestupu v Brne do "svojho" autobusu. Informácie o nástupných miestach uvedené v katalógu sú iba orientačné, ADRIALAND si vyhradzuje v prípade potreby právo na zmenu alebo vzájomné kombinovanie trás svoz a rozvoz. Upozorňujeme klientov, že trvanie jazdy zvozových autobusov ADRIALAND je oproti linkovým autobusom dlhšie a to z dôvodov zastávok v uvedených miestach na jednotlivých linkách (napr. Žilina-Nitra asi 3 hod). O presnej hodine a nástupnom mieste budú všetci klienti informovaní formou pokynov na cestu.
Skupinám nad dvadsať osôb zaistíme pristavenie autobusu do miesta bydliska v rámci celej SR za zmluvne najnižší príplatok v SR.

Cena za dopravu u väčšiny pobytových zájazdov je kalkulovaná na prepravu klimatizovanými autobusmi v zájazdovej úprave. Vozidlá sú vždy vybavené nápojovými automaty na prípravu kávy, čaju, chladničkou pre chladené nápoje, sklopnými sedadlami, v priebehu cesty máte možnosť vidieť filmy na videu. Nie vždy je možné vyriešiť rozdielne požiadavky cestujúcich na výber filmu a čas prevádzky videá. Prosíme o vzájomnú toleranciu. V čase zastávok si môžete u vodičov zakúpiť teplé a studené nápoje. Všetky vozne sú nefajčiarske. Keď je pre ktorúkoľvek trasu alebo jazdu použitý autobus luxusnejšie, s WC, s väčšími batožinovými priestory atď, ide vždy o službu cestovnej kancelárie navyše, ktorá nie je zahrnutá do ceny prepravy, za ktorú cestujúci nepripláca. V žiadnom prípade sa nejedná o službu nárokovať, a to ani v prípade, že jedna cesta už bola uskutočnená týmto vozom.
Preprava pri pobytových zájazdoch má charakter pravidelnej autobusovej linky, keď sprievodca nie je súčasťou prepravných služieb (funkciu plní vyškolený vodič). Miestenky na sedadlá sa nevystavujú, zasadacie poriadky sú pripravené pred odchodmi a to osobitne "tam aj späť". I keď sú zasadacie poriadky dielom náhody, snažíme sa v rámci svojich obmedzených možností vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám uvedeným v cestovnej zmluve, napríklad zdravotné dôvody atď. CK v záujme udržania priaznivej ceny dopravy využíva celú kapacitu autobusu, tzn. aj posledný rad sedadiel.

Odchody autobusu sú vždy 1 deň pred nástupom k čerpaniu služieb v pobytových miestach. Doprava je nonstop s bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Príchod autobusov k ubytovacím kapacitám býva v niektorých prípadoch v skorých ranných hodinách, v prípade, kedy autobus rozváža klientov môže byť naopak až v poludňajších hodinách. Pri organizácii autobusovej prepravy na lokalitách využíva v niektorých prípadoch naša cestovná kancelária transfery, čo je rozvoz a zvoz klientov medzi jednotlivými ubytovacími kapacitami alebo pobytovými miestami mikrobusmi alebo taxíkmi miestnych agentúr. Robíme tak najmä v hlavnej sezóne, keď je vzhľadom k obrovskému počtu osobných automobilov doprava autobusmi v pobytových miestach značne komplikovaná.
Odchody autobusov z pobytových miest bývajú v popoludňajších až večerných hodinách, po povinnom odpočinku vodičov, preto je potrebné počítať s nočnými prejazdy. Príchod do SR je potom druhý deň v ranných resp. dopoludňajších hodinách. Príchod autobusov do vzdialenejších miest je oproti príchodu do Brna posunutý o niekoľko hodín. Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam, ako je počasie, čakanie na hraničných priechodoch, prípadne technické problémy atď, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy, prípadne k zmene hodiny odchodov a príchodov. CK nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a za následky z toho vyplývajúce, pokiaľ k tomuto oneskoreniu došlo zásluhou tzv. vyššej moci alebo niektorou skutočnosťou, ktorú nemohla CK cez maximálnu snahu ovplyvniť, ani jej zabrániť. Neodporúčame našim klientom dohodnúť si dôležité stretnutia v dňoch príchodov.
Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že prvý a posledný deň v cieľovom mieste zájazdu je určený na prepravu, nie k samotnej rekreáciu.
Trasa a časy odchodov a návratov budú uvedené v cestovných dokladoch (pokynoch na cestu). Cestovná kancelária ADRIALAND si vyhradzuje právo zmeny týchto údajov.

Batožina: vzhľadom na to, že objem batožinových priestorov v autobusoch je limitovaný a autobusy nesmú byť z dôvodu bezpečnosti preťažené, a ak chceme udržať prijateľnú kultúru cestovania, je potrebné, aby klienti obmedzili počet a veľkosť prepravovanej batožiny. Odporúčame užívať kufre a skladné tašky, nie krosná. CK si vyhradzuje právo nepřepravit neprimerané batožinu (nafukovací čln, surf, bicykel a pod). Z dôvodu colných predpisov nemôžeme dopravovať ani uzavretej debny, kartóny piva alebo cigariet a nebezpečné náklady (plynové alebo kyslíkové bomby atď) Všetky batožiny je nevyhnutne potrebné označiť menovkou!
Za bežnú veľkosť a počet batožiny považujeme: 1 kufor alebo športovú tašku na oblečenie a veci osobnej spotreby o max hmotnosťou 15 kg; malé príručnú batožinu do autobusu. Prevoz nadlimitných batožiny je možné prepraviť iba za zmluvné príplatok (podľa veľkosti) - nutné objednať vopred v CK. Početnejšími skupinám odporúčame zvážiť možnosť přiobjednání vleku za autobus.

Z dôvodu zachovania kultúry cestovania a zabezpečenie pokojnej prepravy si cestovná kancelária vyhradzuje právo na "vylúčenie z prepravy" tých klientov, ktorí svojim správaním narušujú jej chod, popr. hrozí, že by táto situácia mohla nastať. Vylúčená je osoba v podnapitom stave, pod vplyvom drog, príp. osoba slovne napadajúce a hrubo sa vyjadruje k pracovníkom kancelárie. V tomto prípade nevzniká osobe vylúčené z prepravy nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Upozornenie:
• Každá osoba musí mať vlastné sedadlo, tzn. zakúpenú lístok.
• Pristavenie autobusu v hlavnom odjazdovej mieste - Brne (pobyty Chorvátsko, Taliansko), je vždy 30 min. pred stanovenou hodinou odchodov. Max. čakacia doba na oneskorencov je 15 min.
• Príchody autobusov do nástupných miest podľa zvozových trasy je asi 15 min. pred stanovenou hodinou odchodu. Čakanie na oneskorencov nie je možné.
• Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu hodiny odchodu alebo zmenu trasy autobusu. Ak má zmena trasy autobusu za následok nemožnosť nástupu alebo výstupu na vopred potvrdenom mieste, hradí CK náhradnú dopravu do najbližšieho možného nástupného či výstupného miesta autobusu linkou alebo vlakom (2. triedy).
• Preprava psov a iných domácich miláčikov v autobuse nie je povolená, a to z dôvodu ohľadu na ostatných cestujúcich.

Nástupné miesta & zvozy
Vážení klienti, pri autobusovej doprave do pobytových miest v Chorvátsku a Taliansku, uvedených v katalógu Jadran 2016, môžete využiť nástupné miesta v SR podľa nižšie uvedeného všeobecného prehľadu. Upozorňujeme, že pre jednotlivé pobytové miesta sa môžu možná nástupné miesta v SR líšiť, preto si prosím pri rezervácii pobytu overte, či Vami požadované miesto je platné aj pre Vami vybranú lokalitu.

Hlavným odjazdovým miestom je väčšinou Brno, ktoré zároveň slúži ako prestupná stanica zo všetkých zvozových trás.

Chorvátsko, Taliansko
Nástupné miesto Cena za osobu
Piešťany

8 EUR

Trnava

8 EUR

Nitra

0 EUR

Bratislava

0 EUR

Brno

0 EUR

Nástupné miesto Cena za osobu
Žilina

12 EUR

Považská Bystrica

12 EUR

Dubnica nad Váhom

12 EUR

Trenčín

10 EUR

Nové Mesto nad Váhom

10 EUR


Nástupné miesta po dohode v CK.

Taliansko - ostrov Ischia, Kalábria a Kampánia
Chorvátsko - Istria, Krk, Kvarner a južná Dalmácia

Poznámka: uvedené informácie o nástupných miestach sú iba orientačné, ADRIALAND si vyhradzuje v prípade potreby právo na zmenu alebo vzájomné kombinovanie trás svoz a rozvoz. Upozorňujeme klientov, že trvanie jazdy zvozových autobusov po jednotlivých trasách je oproti linkovým autobusom dlhšie a to z dôvodov zastávok v uvedených miestach na jednotlivých linkách (napr. Žilina-Nitra cca 3 hod). O presnej hodine a nástupným mieste budú všetci klienti informovaní formou pokynov na cestu. V prípade zmeny času alebo miesta odchodu budú klienti informovaní telefonicky najneskôr v deň predchádzajúci dňu odchodu autobusu. Minimálny počet na svozová trasu je 8 klientov, pri menšom počte ponúkame náhradné riešenie

b) doprava vlastným vozidlom
Cestovať vlastným vozidlom je možné do všetkých pobytových miest ponúkaných v katalógu Jadran 2016 (ak nie je uvedené inak). Ubytovacia kapacita je spravidla spoločná ako pre klientov cestujúcich autobusom, tak pre klientov cestujúcich vlastnou dopravou.
Dni uvedené v tabuľkách sú výmenné dni, tzn. sobota-sobota, není-li u konkrétnej ponuky uvedené inak. Môžete spájať aj viac termínov za sebou.
Pred Vaším odchodom od nás dostanete ubytovací poukaz (voucher), zároveň dostanete informácie na cestu a číslo nonstop linky dispečingu ADRIALAND, na ktoré sa budete môcť obrátiť v prípade problému na ceste. Prajeme Vám príjemnú a bezpečnú cestu.

ASISTENČNÁ SLUŽBA - NON STOP TELEFÓN – 00421 903 767 767

V prípade nutnej pomoci môžete kontaktovať asistenčnú službu ADRIALAND v SR (od 01.04. do 31.10.2016).

Príchod do pobytových miest je naplánovaný v ranných, resp. dopoludňajších hodinách (podľa vzdialenosti strediska a dopravnej situácie - pozri konkrétnej ponuky). Pri väčšine lokalít sú klienti dovezení na centrálne miesto a odtiaľ ich rozváža partnerská agentúra alebo autobus CK. Ubytovanie prebieha podľa pokynov zástupcu cestovnej kancelárie, spravidla medzi 13.-14. hodinou. Upozorňujeme, že do tej doby nie je možné zariadenie používať. Uvedenú dobu je najlepšie stráviť pri mori. Klienti končiace pobyt odovzdávajú ubytovaciu kapacitu v čase určené majiteľom / prevádzkovateľom ubytovacie jednotky (spravidla v čase od 8.00-10.00 hod, pokiaľ v pokynoch na cestu alebo zástupcom cestovnej kancelárie v mieste nie je uvedené inak), podľa pokynov zástupcu cestovnej kancelárie batožinu uloží na určenom mieste . CK nepreberá zodpovednosť za uložené batožinu. Ubytovacie kapacity je nutné odovzdať vždy čisté a upratané. Klienti s kyvadlovou dopravou môžu po vyprataní čakať až do večerných hodín na odchody kyvadlových autobusov. To si vyžaduje od klientov dávku trpezlivosti a nápady, ako využiť posledný pol deň dovolenky - upozorňujeme tiež na skutočnosť, že prvý a posledný deň v cieľovom mieste zájazdu je určený na prepravu, nie k samotnej rekreáciu. Klienti vlastnou dopravou sú ubytovaní po 14. hod na základe predloženia ubytovacieho poukazu (voucheri) a prípadného zloženie vratnej kaucie. Ubytovacie kapacity sú klienti povinní odovzdať podľa pokynov zástupcu cestovnej kancelárie a v stanovený čas. V prípade neuklizená ubytovacie kapacity, tam kde upratovanie vykonávajú sami klienti, nebude vrátená kaucia. V prípade spôsobenia škody na ubytovacom zariadení je klient povinný ju nahradiť.

Poznámka: vyššie uvedené informácie sú všeobecné. Presný popis nájdete pri konkrétnej ponuke.


Dôležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Štefánikova 51
949 01 NITRA

(+421) 376 51 85 83
info.sk@adrialand.sk
po-pia: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Prihláste sa k odberu noviniek

Neunikne vám žiadna výhodná ponuka